روح من دیوانه پرواز...

بی دغدغه با تو
نویسنده : ــ آذرباد ــ - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱ آذر ۱۳۸٥
 

شکن شکن ِ این روزها را تعریفی نیست در مجال واژه ها ، جز لبخند !!!!

شکن شکن
که شیارت کنم شکن
که شیارت کنم ز ِ شرح  ِ شاهد و شور

شکن شکن
چه شرارت کنم شکن
چه شرارت کنم ز ِ شمس  ِ شاهد و شور

بیا بیا
که نگارت شوم بیا
که نگارت شوم به طرف  ِ سایه‌م و تن را

بیا بیا
به زیارت شوم بیا
به زیارت شوم چو خسته پایم و آه

ببین ببین
که فغانت کنم ببین
که فغانت کنم ز ِ خنده چیدن و لب را

ببین ببین
که نشانت کنم ببین
که نشانت کنم ز ِ فتنه کین‌م و آه
...

از اینجا بشنوید .

با معبود :

در عاشقی گریز نیست ز سوز و ساز

استاده ام چو شمع ،مترسان ز آتشم