روح من دیوانه پرواز...

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت
نویسنده : ــ آذرباد ــ - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ٢٢ آذر ۱۳۸٥
 

وقتی خیلی دویده باشیم و نفسمان بند آمده باشد ...

برمی گردیم و راهی را که دویده ایم  را اندازه می گیریم ... *

>>> دوره کردن . هی دوره کردن . مدام دوره کردن و در و دیوار رو آینه دیدن سخته.و چقدر میتونم خوشحال باشم که این روز و شب ِ ابر ِ قاتل ماه ُ مادر گُل داره تند تند میگذره . اصلاً داره خوش میگذره . ازاین بی تابیا خوشم میاد . از اینکه قرارم شده بی قراری دارم لذت میبرم !!! از این همه ......... این همه بارون ِ بی دغدغهی روشن .>>>

.

.

.

> > > من که از درون دیوار های مشبک ، شب را دیده ام .

و من که روح را چون بلور بر سنگترین سنگ های ستم کوبیده ام .

من که به فرسایش واژه ها خو کرده ام .

و من – باز آفریننده ی اندوه

هرگز ستایشگر فروتن یک تقدیر نخواهم بود .

و هرگز تسلیم شدگی را تعلیم نخواهم داد .

زیرا نه من ماندنی هستم. نه تو !

آنچه ماندنی ست ورای من و توست ............ > > >**

.

.

.

* میرا . کریستوفر فرانک

** نادر ابراهیمی

.

.

پ ن :

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه  م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه  م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت ..

آ ن چ ه م ا ن د ن ی س ت

 پ ن 2:خواب دیدم دارم این آهنگ رو بلند بلند میخونم