روح من دیوانه پرواز...

بی آسمان ، پرنده خياليست .
نویسنده : ــ آذرباد ــ - ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱٠ آذر ۱۳۸٤
 

 

    یک روز دیگر مانده ... قدر یک دنیا

            طلوع کرده ایم و مانده ایم پشت ابر!

 

  رد خون ...  پای شکسته و حسرت نور

  همه را می گذارم لا به لای خاطره ها و دفترم را می بندم .

 

  دوباره شروع می کنم .

 با چشم هایم می نویسم که با چشم هایت بخوانی

 

" بی آسمان ، پرنده خیالیست "

 

                                              می مانم تا بیایی !

 

  می مانم ... تا بيايی .

                                                         آذرباد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     روزها گر رفت گو رو باک نيست     تو بمان ای آنکه چون تو پاک نيست