روح من دیوانه پرواز...

... : برای خودم . برای خودت
نویسنده : ــ آذرباد ــ - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱٠ فروردین ۱۳۸٥
 

 

جویای راه خویش باش

ار این سان که منم

در تکاپوی انسان شدن

در میان راه دیدار می کنیم

حقیقت را ، آزادی را ، و خود را

در میان راه میبارد و به بار می نشیند

دوستی ؛ که توانمان می دهد

تا برای دیگران مامنی باشیم و یاوری

این است راه ما ، تو و من

.

سکوت سرشار از ناگفته هاست

.

احمد شاملو

.

.

.

.

اگر قرار به فراموشی باشد، همه چیز را فراموش میکنم

همه چیز یا هیچ چیز

همه چیز حتی خودم

هیچ چیز حتی تو

.

.

.

حس غریبی ست ؛

شبیه دل دل زدن های یک پرنده