روح من دیوانه پرواز...

م ه ت ا ب
نویسنده : ــ آذرباد ــ - ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۱ شهریور ۱۳۸٥
 

دفتر سبز را که باز کنی همه چیز آبی ست

چند صفحه ای آن طرف تر از تز دلقک .

نامه نوشتن : عریان کردن روح  ِ خویش

از من نمی نویسی ؛ اما برای من چرا ..

             می توان همچون عروسکهای کوکی بود

                         با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید *

معشوقه خوابهایم نیستی که بشود خواندت یا نوشتت

نشاندت پشت پنجره و اشک ریخت تا عاشق شوی

: برایت اشک می ریزم تا عاشقم شوی

بعد هم دستم را می گذارم روی لبهایم و خیالت را می بوسم

می دانی ، پنجره ام دیوار ندارد

سقفش آسمان است و چارچوبه اش  دل

پشت سرمان هم مهتاب کشیده است نیمه دیوانگیم را

حقیقتی ست

               عشق

                     شکستن

                             رها شدن

حقیقتی ست محض در روح زندگانی 

10/ 6/85

.

.

.

*  فروغ