روح من دیوانه پرواز...

و ما همچنان دوره ميکنيم شب را و روز را و هنوز را
نویسنده : ــ آذرباد ــ - ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱٧ شهریور ۱۳۸٥
 

عشق و انتظار و صبر را با هم آفریدی

خودت نورِ تمامی

و تجلی تمام و کمال انوارت در روز موعود نزدیک است .

.

فرمان دادی که : اقرا باسم ربک الذی خلق 

 بخوان به نام پروردگارت ...

و بخوان ُ بخوان ...

تا آنجا که :  کل شیء احصیناه فی امام ٍ مبین .

که این حکایت آدم است تا انتها

.

.

.

نامت سپيده دمي است كه بر پيشاني آفتاب مي گذرد

متبرك باد نام تو / شاملو

ــــــــــــــــــــــــــــ

.

.

پن : تولد دوستی قدیمی به اندازه یک شب مهتابم

میدونم که میدونی چقدر خوشحالم

وسیع باش و تنها .. سر به زیر و سخت