شبهای امتحان آئینه

سکوت آرامش اشک سکوت دلتنگی اشک سکوت بی تابی ...     اشک  !                                                                 تصویر شبهای من در ذهن تو. شبهای امتحان آئینه است راستش را بخواهی، عشق همین است. و من ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 32 بازدید
مرداد 89
2 پست
بهمن 88
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
11 پست
آبان 85
10 پست
مهر 85
9 پست
شهریور 85
12 پست
مرداد 85
12 پست
تیر 85
14 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
7 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
3 پست
تو
1 پست