.

معشوقه ام را

دیشب

در  س ک و ت

کشتم .

Main.jpg

/ 21 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آقای ديوانه

رفتنی رفتنيست!‌دير يا زود!‌خاطره ای در ذهن می ماند و شايد هم داغی بر دل...ياد باد يادش!

شملک

سينه ی پر شورم و آواز را گم کرده ام

خط

معشوقه اگر معشوقه باشد با دستهای تو که هيچ با دست های پدرت هم کشته نمی شود !

عطيه مهربون

معشوق من از زمانهای دور آمده است! این کشتنهای وقت و بی وقت این دعوتهایت به دایره سکوت حلقه می زند بر گردن احساس.. مراقب نفسهای خاطرات باش!

فاصله

هنوز نفس می کشد ... ببين . ميزند قلب معشوقه ات .