از بی تویی ها

 

دوستت می دارم بی آنکه بخواهمت. 
سالگشتگی ست این
که به خود در پیچی اَبروار
بغُری بی آنکه بباری؟ 

سالگشتگی ست این
که بخواهیَش
بی این که بیفشاریَش 

سالگشتگی ست این؟
خواستنش
 تمنای هر رگ
بی آنکه در میان باشد
خواهشی حتی؟

نهایت عاشقی ست این؟
 آن وعده ی دیدارِ در فراسویِ پیکرهاست؟


احمد شاملو

/ 7 نظر / 45 بازدید
عیسا

خوش باشد دلت الهی همیشه!

عیسا

خوش باشد دلت الهی همیشه!

حمید تنها

سلام ... زیبا بود ... بعد یه سال به روزم ... منتظرم و این است سبک جدید زندگی ایده آل من !!!

لیلی

نهایت عاشقی ست آری عاشق معشوق بودن و پروازش نه به بند کشیدنش! [گل]

مسافر سكوت

نفسم گرفت.

مسافر سكوت

اميدوارم كه... هيچ چي نگم بهتره