بی دغدغه با تو

شکن شکن ِ این روزها را تعریفی نیست در مجال واژه ها ، جز لبخند !!!!

شکن شکن
که شیارت کنم شکن
که شیارت کنم ز ِ شرح  ِ شاهد و شور

شکن شکن
چه شرارت کنم شکن
چه شرارت کنم ز ِ شمس  ِ شاهد و شور

بیا بیا
که نگارت شوم بیا
که نگارت شوم به طرف  ِ سایه‌م و تن را

بیا بیا
به زیارت شوم بیا
به زیارت شوم چو خسته پایم و آه

ببین ببین
که فغانت کنم ببین
که فغانت کنم ز ِ خنده چیدن و لب را

ببین ببین
که نشانت کنم ببین
که نشانت کنم ز ِ فتنه کین‌م 

/ 18 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دلقک

برای شکن شکن اين روزها... سوختن و ساختن. با لبخند!!! . . . دعا می کنم برای ... سوختن و ساختن. با لبخند.

مجتبی (شاسوسا)

اهوووم!!!! هنوز برای خيلی آيه ها جا هست!!! برای آيه ی من ........آيه ی تو ........آيه ی ....

بهار

..............

عطيه

بيا در بزم مشتاقان که بشکن بشکن است امشب

آئينه

قدما گفته اند : هر کسی طاووس خواهد ...

سلمان (آوازخوان)

سوز سرمای آخر پاييز .. باد استخوان سوزی که نشان از زمستان دارد .. آفتاب رنگ پريده که به چهره محتضرين ماند .. درخت های عريان و بی بر .. سرهای فرو در گريبان .. نگاههای بی حوصله .. انتهايش مرگ نيست! .. انتهايش انتظاريست برای بهار.........

بي تا و مینا

بسيار زيبا بود هر روز بهتر از ديروز قلب زن پرتگاهي است هولناک که عمق آن را نمي توان حدس زد – لامارتين دوست عزیز آپ هستیم و منتظر نظرات سازدنده ات

خيال

آمدم... ديدم... ... اما نماندم. رفتم.