دوست

نزدیک تر از من به من است .

/ 21 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دخترخوابگاهی

ای دوست اين روزها با هر که دوست می شوم خيال می کنم انقدر دوست بوده ايم که ديگر وقت ؛خيانت؛ است....

عطيه مهربون

واقعيش رو ديدی سلام برسون آخر.. من نمی دانم کنون.. خانه دوست کجاست ؟

عطيه مهربون

و خئايی که همين نزديکيست..در دوست..در تو.. با هم دوست.. تو.. خدا.. بايد هم دوستت بدارذ که روحش را به تو داده.. و تو نيز پاسدار روح اويی

يلدا

همون ديگه خدا از رگ گردن به ما نزديک تره يه چيزی تو اين حوالی!

يلدا

من گمان ميکردم دوستی همچون سروی سرسبز چهار فصلش همه آراستگی است.........

ali va borna va vatoo

باران مهر ميخواهم باران عشق اي باران ببار الهي از سرلطفت ببار بشور جانم را، تنم را ببار تا زخم كهنه التيام بخشد روح خسته ام جاني تازه بگيرد

سايه

... تا خانه ی دوست کجا باشد ...

بچه مخفی

فقط فاصله قانونی رو حفظ کن که در هم تداخل نکنيد!!!