در این دنیا که مردانش عصا از کور می دزدند ...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

من از ناباوری هایم محبت جستجو کردم  

/ 2 نظر / 4 بازدید
بارون

تو جستجو کردی و من غرق شدم .. غرق ناباوری هايم...