با يار بی قراری

اگر سهم من از این همه ستاره فقط سوسویی غریب است

غمی نیست

همین انتظار رسیدن شب برایم کافیست

/ 7 نظر / 11 بازدید
طاهره

آخه آدم اينهمه قانع ديده بودی طاهره؟

ر ا ی ع ت ب

امان از اين روح ديوانه پرواز من! که مدام مدام آسمان «عشق تو» را دل دل می کند ...

يلدا

خيلی خئشگل و شاعرانه!

بارون

ولی اينجا پر از صدای غمه....اوج اوج همين نوشته ... لبخند شادی انگیز همين دخترکی که شوق پرواز داره.... اصلا همين انتظار لعنتی و سوسوی ستاره ها... حتی صداشونم غم داره.... کاش اينو نمی فهميدم!

شبگرد.........

و برای من...... غنيمت است ترا و تنها ترا داشتن.

فرشته

سلام !هميشه کسی هست که تو را دوست دارد و در اوج تنهايی تو قدم می گذارد .........