۱۷۱

مارا به نام خود کن زان پس چنان که خواهی

    یا هوشیار دفتر یا مست جام گردان

حکیم سنائی

155054020133_0_ALB.jpg

/ 18 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خاک

عکسه که باز نشد...از شعره هم که طبق معمول نفهميدم چيزی...

مجتبی (شاسوسا)

ما را برسانيد به جايی که رسيديد...........دخترخاله ميخندی؟؟؟ به چی می خندی ها؟؟؟ به دخمل خوکشل من می خندی ها؟؟؟؟ بذا بيام اين دفه...........!!!! راستی شما آدرس خونه خدا رو داری؟؟؟ می خوام ازش بپرسم چطور می شه دلتنگ نشد

۱۶ آذر

زندانی سیاسی آزادی باید گردد!د اعدام همین امروز ملغی باید گردد!د حکومت فاشیستی ملغی باید گردد!ئ !حکومت سوسیالیستی ایجاد باید گردد دفاع از حق افغانی وظیفه انسانی!د شعارهای پیشنهادی دیگر برای 16 آذر نه به اسلامی کردن دانشگاهها زندانی سیاسی آزاد باید گردد دانشجوی زندانی آزاد باید گردد دستگیری دانشجویان موقوف انحلال حراست، خروج همه نیروهای انتظامی از دانشگاه ها انحلال کمیته های انضباطی و لغو تمامی تعلیق ها و سایر احکام آن آزادی تشکل های مستقل دانشجوئی، آزادی بیان و عقیده لغو آپارتاید جنسی لغو حجاب اجباری لغو مجازات اعدام، آزادی کبرا، دلارا و...مرگ بر استثمار، تبعیض و نابرابری، مرگ بر سرمایه داری نه به جنگ، نه به تحریم، نه به بمب اتم زنده باد آزادی و برابری آزادی تشکل، اعتصاب، حداقل دستمزد 500 هزارتومان یا کار یا بیمه بیکاری کافی برای همه زنده باد همبستگی کارگری، زنده باد کارگران شرکت واحد 16azar85@gmail.com http://16azar-85.blogspot.com

مارال

کنار خاطراتم با تو هميشه خنده ست طرحی که از تو دارم شبيه يک پرنده ست شب و روز پيش منی تو هنوز پيش منی تو هنوز تو سفره دل درويش منی ... می دانی که در انتظار زاده شده ام پس منتظرم هنوز ...

خيال

مستم و دانم که هستم... ای همه هستی ز تو آيا تو هم هستی...

رضا

يا... هيچ

عیسی

خواستن و دانستنش ... خط آبی جاده ... ماه ... چقدر دوست دارم سکوت کنم.

سلمان (آوازخوان)

چيزی شده .. حتما چيزی شده .. گاهی وقتا سکوت کردن برای فراموش شدنه .. به خيال اینکه از دل برود هر آنکه از ديده رود............