خواهرم

عين خيالت نباشد کسي نيست

خيالت باشد کسي هست

خيالت جمع باشد مثل حواست به خودت و ديگري ؛

شايد حقيقت اين است همان خوشايند را بگذار عين خيالت شود عين ِعينش! خوب ؟

حواست پرت نشود به ما به آدمها
حواست به زلف پريشان توي آينه باشد و شکرخندهاي رويا مدار ، به نرگسهاي شوخ و شنگ و ياقوت لب و دُرّ ِ دندان..به ناوک تير نشان و کمان ابرو نام ! از مه و مهر چه مي پوشاني روي که مه رخ به نيم رخت مي فروشد ! به انتظار کدامين شه سوار مانده اي اينچنين ؟ از پي کدامين پنجره سراغ نگاه لحظه را مي گيري ؟
زمان بنياد ِ اين ره توشه هاي مهر و لطف و عشق و ناز ...را به جايي کشانيده که تنها بُن ياد شده.. ، فقط از ريشه اش يادي مانده

شيوه چشمت را بياموز ،اگر آموختنيست ...
ليلي را چه جاي صحبت چون مجنون تر از مجنون شود ؟

شيرين را چه جاي سخن چون فرهادي در سينه کش کوه به انتظار تيشه اي نزند ؟

حوا را چه وسوسه اي چون آدمي نباشد که سيب بهانه اش را گيرد ؟
نارنج بهانه به دست کدامين زليخا مي دهد اگر يوسفي نباشد ؟

امّا تو بخوان از قلم ِ آفرينش ِ هم اويي که احسن الخالقين ِ تو است ،که زن نعمتيست بر زمين ...
بخوان قصه سکوت را ، شعر زندگي را سراييدن به زبان خموش و لب مهر خورده نيز امکان است..

عطی جونم ، عزیز خواهرم ، به خاطر دل ِ یک دلت ... بودنت ...یه دنیا ممنون .

باشی ، باشیم ، به عشق هم ، برای هم .

/ 15 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عطيه مهربون

خاطم را شاد می دارم به خاطرت کنار ساحل به يادت خواهم بود يادت هستم تو هم.. اگر خواستی يادم باش هرچند يادت نمی رود که يادآوری بخواهد.. مبادا يادم تو را فراموش و يادت مرا خداحافظ خواهری تا بعد از سفر.. تو نيز دل خوش دار.. از دريا می پرسم که... تو آبی تری یا بال ُ پر چشمای من ...

عيسی

تا رگه های خشک کوير قطره های معرفت نوش کنند ... . بر قرار باشی !!

آقای ديوانه

خوبه! برقصن...خوش باشن!‌کی به کيه؟!

عيسی

من پری کوچک غمگينی را می شناسم که در اقيانوسی مسکن دارد ... و دلش را در نی لبک چوبینی می نوازد آرام آرام... پری کوچک غمگينی که شب از يک بوسه می ميرد ... و سحرگاه از بوسه بيدار می شود...

عيسی

جاده دوباره صدام می زنه ....

فری

تو موفق شدی حالمو بهم بزنی .. بهت تبريک می گم .. حالا توی احساست باهات شريکم .. مواظب باش رسم شراکت رو درست ادا کنی. دست به سهم ما نزن ديگه.

شيک پوش

اومدم/خوندم/و بعد مدت ها از یه نوشته لذت بردم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خوصوصا جمله اخر

خيال

به نظرت می شه؟ فکر نمی کنم... راستی من الان کافی نتم که کامنتت باز شد... معلوم شد سيستم من مشکل داره خانومييييييی