به يک روح بارانی

حرفی به من بزن

آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد

جز درک حس زنده بودن از تو چه می خواهد ؟

حرفی به من بزن !  ـ فروغ ـ

dooost.jpg

به تو .. و همه ی لحظه های ناب و بی بدیل ِ با تو بودن .

به تو و حقیقت بودنت .

/ 5 نظر / 25 بازدید
خيال

کلی وقت بود اين شعر رو نخونده بودم... ممنون... دلم کلی هوای کتاب فروغ کرد...

:. يه رها شده .:

ز رنگ آشنايت خبری نيست ز رخ زردت دگر هم اثری نيست کجا روم بهتر ز تو و آن مهربانيت که هر کجا روم ساقی تر ز تو نيست ... ! .... ... .. . يا علی :. يه رها شده .:

مريم

اين هم زيادی حساسه بابا